סיור במפעל

קבלה

מעבדת CNAS

חדר ישיבות

דרך משרד

סדנת אריזה

מכונת הזרקה

מכונת טאפטינג

מכונת אריזה

מדף תבנית הזרקה

סדנת מברשות שיניים

מכונת שעווה בחוט דנטלי

סדנת מגבונים לחים

סדנת מגבונים לחים